2. Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc Nikon.

Đối với máy toàn đạc Nikon các bạn dùng phần mềm Transit 2.36 để trút số liệu từ máy toàn đạc Nikon ra máy tính để xử lý dữ liệu nhé ! Phần mềm trút số liệu máy toàn đạc Nikon Transit 2.36