Nhằm thống nhất phương thức thanh toán và vận chuyển, đưa ra một số quy định dưới đây mong quý khách hàng hợp tác, tránh những rủi ro phát sinh không mong muốn.

1: Hình thức thanh toán

Thời hạnh thanh toán phụ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng mua bán

Phương thức thanh toán:

  • Thanh toán tiền mặt: Quý khách có thể thanh toán tiền mặt với nhân viên bán hàng trực tiếp làm việc.
  • Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

2: Phương thức vận chuyển 

Quý khách tự vận chuyển: Quý khách có thể đến tham quan mua sắm tại địa chỉ số 587 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Tổng kho máy Thuỷ Bình Trắc Địa HT vận chuyển:  Sản phẩm sẽ được nhân viên của chúng vận chuyển tới tại nhà quý khách theo địa chỉ nhà, kho bãi, cửa hàng của quý khách theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng mua bán.

Mọi vấn đề trong phát sinh trong quá trình vận chuyển chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết như sửa chữa, thay mới hoặc bồi hoàn nếu khách hàng có yêu cầu.

Bên thứ ba vận chuyển : Khi bên mua và Trắc Địa HT không thu xếp được phương tiện vận chuyển có thể thuê bên thứ 3 có kinh nghiệm vận chuyển. Kinh phí phát sinh tuân theo thoả thuận hợp đồng.